behmanesh
 
اطلاع رسانی


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 18 مهر 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

دانشجویان و دوستان عزیز برای پیگیری بحث های علمی -آموزشی  به وب سایت شخصی بنده مراجعه نمایید.

http://www.abehmanesh.ir

شما می توانید با جستجوی نام من (علی اصغر بهمنش) در گوگل به وب سایتم دسترسی داشته باشید


نوشته شده در تاريخ جمعه 12 مهر 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh
#include <GL/glut.h> // (or others, depending on the system in use)
void init (void)
{
glClearColor (1.0, 1.0, 1.0, 0.0); // Set display-window color to white.
glMatrixMode (GL_PROJECTION); // Set projection parameters.
gluOrtho2D (0.0, 200.0, 0.0, 150.0);
}
void lineSegment (void)
{
glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT); // Clear display window.
glColor3f (1.0, 0.0, 0.0); // Set line segment color to red.
glBegin (GL_LINES);
glVertex2i (180, 15); // Specify line-segment geometry.
glVertex2i (10, 145);
glEnd ( );
glFlush ( ); // Process all OpenGL routines as quickly as possible.
}
void main (int argc, char** argv)
{
glutInit (&argc, argv); // Initialize GLUT.
glutInitDisplayMode (GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); // Set display mode.
glutInitWindowPosition (50, 100); // Set top-left display-window position.
glutInitWindowSize (400, 300); // Set display-window width and height.
glutCreateWindow ("An Example OpenGL Program"); // Create display window.
init ( ); // Execute initialization procedure.
glutDisplayFunc (lineSegment); // Send graphics to display window.
glutMainLoop ( ); // Display everything and wait.
}

نوشته شده در تاريخ جمعه 11 مرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh
خیبر تصاویر فراکتالی
ذوالفقاری هر چیزی در مورد دوربین های آنالوگ دیجیتال
زینلی هر چیزی در مورد پرینتر ها
صداقت رهگیری نور ray tracing
صفدریان فیلم های سه بعدی و عینک های سه بعدی
محمدی هر چیزی در مورد lcdها و led ها
معینی direct x
ملائی gpuها و برنامه نویسی در آن
مهدیان اینترنت سه بعدی
یخچالی VRML
غزالی معرفی موتورهای بازی سازی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 22 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید : ملا ، آیا تا بحال به فکر ازدواج افتادی ؟
ملا در جوابش گفت : بله ، زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم
دوستش دوباره پرسید : خب ، چی شد ؟
ملا جواب داد : بر خرم سوار شده و به هند سفر کردم ، در آنجا با دختری
آشنا شدم که بسیار زیبا بود ولی من او را نخواستم ، چون از مغز خالی بود
به شیراز رفتم : دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا ، ولی من او
  را هم
نخواستم ، چون زیبا نبود
ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شدم که هم بسیار زیبا و همین که ،
خیلی دانا و خردمند و تیزهوش بود . ولی با او هم ازدواج نکردم
دوستش کنجکاوانه پرسید : چرا ؟
ملا گفت : برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی میگشت ، که من میگشتم
هیچ کس کامل نیست

 

 

اینگونه نگاه کنيم...
مرد را به عقلش نه به ثروتش . زن را به وفايش نه به جمالش .

دوست را بهمحبتش نه به کلامش . عاشق را به صبرش نه به ادعايش . مال را به برکتش نه به مقدارش . خانه را به آرامشش نه به اندازه اش . اتومبيل را به کاراییش نه به مدلش . غذا را به کيفيتش نه به کميتش . درس را به استادش نه به سختیش . دانشمند را به علمش نه به مدرکش . مدير را به عمل کردش نه به جایگاهش .

نويسنده را به باورهايش نه به تعداد کتابهايش .

شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش . دل را به پاکیش نه به صاحبش . جسم را به سلامتش نه به لاغریش .

سخنان را به عمق معنایش نه به گوینده اش . .


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 15 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

اخرین مهلت ارائه پروژه های درس برنامه نویسی پیشرفته روز شنبه 18 خرداد می باشد

ساعت متعاقبا اعلام خواهد شد اگر ساعت اعلام نشد 11 در دانشگاه حضور داشته باشید


نوشته شده در تاريخ شنبه 11 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 تمام نمرات مبانی کامپیوتر در ادامه مطالب قابل مشاهده است.

نمرات این درس قابل تغییر نمی باشند زیرا این درس( درس مبانی برنامه نویسی) یکی از اساسی ترین دروس کامپیوتر می باشد به صورتی که یادگیری این درس در یادگیری دروس ترم های بعدی تاثیر گذار است. بنابراین نمرات با ارفاق بوده و جایی برای اعتراض نخواهد گذاشت.

لازم به ذکر است این نمرات بدون احتساب فعالیت کلاسی می باشد. در ثبت نهایی این نمرات این فعالیت ها در نظر گرفته می شوند.

موفق باشیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 11 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 دانشجویان عزیز درس طراحی الگوریتم. 

نمرات نهایی شما در ادامه مطالب قابل مشاهده است. تمام نمرات با ارفاق بوده و در این شکی وجود ندارد. بنابراین هر گونه اعتراض یا درخواست نمره بی مورد می باشد. بنابراین هیچ درخواستی با پاسخ مثبت روبرو نخواهد شد و حتی تاثیر منفی نیز خواهد داشت. پس لطفا به حق خود قانع باشید

ممنونادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 8 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 در ادامه مطالب شما می توانید از نمرات و شاهکار های خود دیدن نماییدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 8 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 تمام دانشجویانی که پروژه های class و hangman را آماده کرده اند روز 92/3/16 ساعت 11 در کارگاه شماره 2 حاضر باشند و کار خود را جهت ارائه آماده کنند.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 در ادامه مطالب  می توانید گزینه های صحیح سوالات تستی را ببینیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 در قسمت ادامه مطالب می توانید جواب سوال ها به غیر از قسمت برنامه نویسی را ببینید. این امتحان بسیار ساده بوده در حد کلاس طرح شده است. بنابراین اعتراضی در مورد امتحان وجود نخواهد داشت. افرادی که سر کلاس حاضر بودند و در نظم و آرامش کلاس تلاش کرده اند و همچین در یادگیری با انگیزه و تلاش کرده اند چندین قدم جلوتر خواهند بود.

باآرزوی موفقیت

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه 27 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

  ساختار امتحان طراحی الگوریتم:

این امتحان در یک و نیم ساعت برگزار می گردد که در مجموع 100 نمره  دارد و شامل چهار قسمت می باشد:

Part A: شامل 17 سوال تستی که در 25دقیقه باید پاسخ دهید(40)

Part B: در این قسمت چهار سوال تشریحی وجود دارد که به صورت انتخابی به سه سوال آن باید پاسخ دهید(60 نمره)


Part C: یک سوال ابتکاری(10)نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 26 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 ساختار امتحان مبانی کامپیوتر:

این امتحان در یک و نیم ساعت برگزار می گردد که در مجموع 100 نمره  دارد و شامل پنج قسمت می باشد:

Part A: در این قسمت شما باید روبروی هر خط خروجی برنامه را بنویسید(20 نمره)

Part B: در این قسمت خروجی هر خط را باید حساب کرده و روبروی علامت سوال نتیجه بدست آمده را بنویسید(20 نمره)

Part C:  در این قسمت روبروی هر خط باید خروجی هر کدام از دستورات را حساب کرده و خروجی را به صورتی که خواسته شده بنویسید(15 نمره)

Part D: در این قسمت خروجی مورد نظر داده شده است . شما باید دستورالعمل مربوط به آن را بنویسید (10 نمره)

Part E: در این قسمت 3 سوال به شما داده می شود که شما باید با حق انتخاب به 2 سوال پاسخ دهید و برنامه نویسی کنید. اگر دانشجویی به سه سوال پاسخ دهد 10 نمره از 100 به نمراتش اضافه می گردد.(35 نمره)


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 26 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 ساختار امتحان برنامه نویسی پیشرفته:

این امتحان در یک و نیم ساعت برگزار خواهد شد که در مجموع 100نمره دارد و شامل چهار قسمت می باشد:

Part A: در این قسمت شما باید روبروی هر خط خروجی برنامه را بنویسید(15 نمره)

Part B: در این قسمت خروجی هر خط را باید حساب کرده و روبروی علامت سوال نتیجه بدست آمده را بنویسید(15 نمره)

Part C:  در این قسمت روبروی هر خط باید خروجی هر کدام از دستورات را حساب کرده و خروجی را به صورتی که خواسته شده بنویسید(15 نمره)

Part D: در این قسمت 5 سوال به شما داده می شود که شما باید با حق انتخاب به سه سوال پاسخ دهید. اگر دانشجویی علاوه بر سه سوال به هر کدام از سوالات دیگر پاسخ دهد نمره ای به نمراتش اضافه می گردد. در صورتی نمره مازاد اضافه می گردد که کد مربوطه را درست بنویسید. نمره مازاد برای پاسخ به هر کدام از سوالات 10 نمره از 100 می باشد.(55 نمره)


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 26 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 ساختار برگزاری امتحانات:

باتوجه به گذشت یک ترم، دانشجو طبق وظایفی که دارد باید نتیجه و حاصله تلاش خود را در امتحان پایان ترم نشان دهد. بنابراین از شما دانشجویان محترم دعوت می نمایم برای اجرای هر چه بهتر امتحانات، با برقراری پاره ای از قواعد و اصول بنده را یاری فرمایند.

1.     سر جلسه امتحان به موقع حاضر شوید تا از هر گونه استرس و بهانه رهایی یابید.

2.       امتحان در حد کلاس بوده و تمام مطالب در کلاس گفته شده است بنابراین از سوالات تکراری و بی مورد خودداری فرمایید.

3.       برای جلوگیری از سوال های بی مورد و بی هدف در هنگام برگزاری امتحان، تنها به سه سوال شما پاسخ داده می شود. بنابراین هرگونه رجوع به دانشجو به عنوان یک سوال تلقی خواهد شد. اگر دانشجویی سه سوال خود را پرسیده باشد آنگاه برای سوال چهارم 0.5 نمره ، برای سوال پنجم 0.75نمره و برای سوال ششم 1نمره و...(با افزایش سوالات 0.25 نمره اضافه می گردد) از نمره امتحان کسر خواهد شد. بنابراین از پرسش سوال های بی مورد بپرهیزید.

4.       سوال ها و جواب های هر امتحان بعد از آزمون روی همین وبلاگ قرار خواهد گرفت. بنابراین هر گونه اعتراضی نسبت به تصحیح برگه رامی توانید در همین وبلاگ یا ایمیل با ذکر مشخصات خود اعلام نمایید. سعی کنید اعتراض منصفانه ای داشته باشید در غیر این صورت امکان کاهش نمره وجود خواهد داشت.

5.    اگر فکر می کنید سوالی اشتباه است کنار سوال بنوسید سوال اشتباه است. از پرسش خودداری فرمایید.

6.       لطفا پایبند به مقررات جلسه امتحانات باشید و از هر گونه تقلب خودداری نمایید. بگزاری امتحانات در آرامش و عدالت به نفع شما خواهد بود. 

 


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 22 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

342 

در ادامه مطالب می توانید نمرات گرافیک پیام نور مرکز اصفهان را ببینیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 19 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 

 یکی از دانشجوهای دانشگاه پیام نور یک سایتی را به من معرفی کرد که بد نیست شما هم با این سایت ها آشنا بشید. این سایت شامل دوره های مجازی مربوط به دانشگاهای برتر دنیا می باشد. من یکی از این دوره ها را شرکت کردم که از طرف دانشگاه برکلی آمریکا بود. دوره ها رایگان و با کیفیت خیلی بالا برگزار می شود. البته تا چند ماه پیش گواهی نامه هم به افرادی که دوره را با موفقیت می گذراندند داده می شد (البته به صورت pdf) . فکر کنم برای کشورهای دیگر به غیر از ایران ،کوبا، اردن و سوریه  ارسال می شود.

 

آدرس سایت 

www.edx.org

 

اگر هدفتون یادگیری باشید در مرحله ثبت نام آدرس ایران را در قسمت آدرس پستی وارد کنید

اگر گواهی نامه براتون مهمه آدرس یه کشور دیگه را بدید چون ایران تحریم و گواهی نامه نمی دند

 

یه سایت دیگر هم وجود داره مربوط به دانشگاه صنعتی شریف. البت مثل سایت بالایی نیست. فقط ویدئوهای آموزشی و کلاس های دانشگاه های مطرح ایران را داره.

www.maktabkhooneh.org

 

نمونه گواهی نامه که برای من برای دوره گرافیک کامپیوتر را براتون می گذارم

 

دانلود نمونه گواهی نامه

امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره

 


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 4 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

  اسلاید های درس برنامه نویسی پیشرفته کار با رشته ها  


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 4 ارديبهشت 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 اسلاید های درس طراحی الگوریتم فصل چهارم


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 29 فروردين 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 اسلاید مربوط به کار با فایل ها در جاوا


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 26 فروردين 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 اسلاید های درس گرافیک Transformation

تبدیلات سه بعدی


تبدیلات دو بعدی


نوشته شده در تاريخ جمعه 23 فروردين 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 اسلاید های مبانی برنامه نویسی از آقای سید ناصر رضوی

 

نوشته شده در تاريخ جمعه 23 فروردين 1392برچسب:, توسط Ali Behmanesh

 

شماره دانشجویی اسم class
38906290 حساب بانکی(سپرده کوتاه مدت)
38900427 صفحه مختصات کارتیزین
39002463 بردار
39101160 حساب بانکی (جاری)
39100231 مختصات قطبی
39000887 اعداد مختلط
39003706 موقعیت در صفحه مختصات
39003735 کارت دانشجویی
38903218 کارت ملی
39001328 وام بانکی
39003097 اعداد اعشاری
39006987 اعداد صحیح
39001392  مشخصات فردی(نام و نام خانوادگی)
39001506 رشته ها(string)
38903062 کارت بانکی
39003622 کارت کتابخانه
39001495 کارت سلف
39003249 تاس
38900940 جدول
38903130 ساعت
 39101586  تاریخ
 38903140  شماره دانشجویی
 38900896  صف خطی
 39000818  پشته یا استک
 38903517  صف حلقوی
 38902917  رنگ
 39006511  کلاس درس
   
   

 زمان تحویل پروژه بعد از امتحان درس برنامه نویسی می باشد. 


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 23 اسفند 1391برچسب:, توسط Ali Behmanesh

در زیر نمونه ای از خروجی های پروژه HANGMAN درس برنامه نویسی پیشرفته با زبان جاوا آورده شده است:

برای دیدن نمونه خروجی روی ادامه مطالب کلیک کنید

دانلود مجموعه لغات مرتبط با این پروژه دانلود

 

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 23 اسفند 1391برچسب:, توسط Ali Behmanesh

اسلایدهای چهار درس اول گرافیک

از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد

 


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 23 اسفند 1391برچسب:, توسط Ali Behmanesh

از طریق لینک زیر می توانید اسلاید درس طراحی الگوریتم را دانلود کنید


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 23 اسفند 1391برچسب:, توسط Ali Behmanesh

اسلاید های  زیر مربوط به درس مبانی برنامه نویسی جاوا می باشد .دانشجویان درس مبانی می توانند  مطالبی که با رنگ قرمز مشخص شده اند (Introduction to Java)  را دانلود  و استفاده کنند.

دانشجویان درس برنامه نویسی پیشرفته از تمامی لینک های زیر می تواند استفاده کنند

 در ادامه مطالب می توانید اسلاید ها را دانلود کنیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 7 ارديبهشت 1391برچسب:, توسط Ali Behmanesh
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 دی 1390برچسب:, توسط Ali Behmanesh

خیلی از دستورات مروبط به وقفه ها در ورژن قدیمی نرم افزار اجرا نمی شد

بنابراین برای اجرای بعضی از وقفه ها در اسمبلی لازم است که این نرم افزار را با ورزن بالاتر نسب کنید

این نرم افزار از لینک دانلود زیر قابل دانلود و بارگزاری است

دانلود


ورود اعضا:

خبرنامه وب سایت:

برای ثبت نام در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید
آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 8
بازدید هفته : 33
بازدید ماه : 163
بازدید کل : 80504
تعداد مطالب : 44
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1